დონორები და პარტნიორები

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მთავარი | დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: საქართველო
დამატებითი ინფორმაცია: https://www.moh.gov.ge/ka/ministry/