ორგანიზაციის სიახლეები

ორგანიზაციის სიახლეები
მთავარი | სიახლეები


#news

2014

სენსორული ინტეგრაცია

გაიხსნა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის სპეც ტექნიკით აღჭურვილი სენსორული ოთახი

#news

2015

ჰიდროთერაპია

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს, რომელთაც აღენიშნებათ შემდეგი დიაგნოზი ( დიაგნოზების კოდები ICD-10 ის მიხედვით).