პროექტები

კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრში, პოლონეთის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიხსნა ოკულორეაბილიტაციის კაბინეტი. კაბინეტი აღიჭურვა თანამედროვე სადიაგნოსტიკო და სარეაბილიტაციო აპარატურით.