პროექტები

კამილიელთა სამედიცინო ცენტრის ინიციატივით გაიმართა სემინარები, ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობები. პროქტის მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფარგლებში საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შ.შ.მ. პირთა საჭიროებების საკითხებზე. შ.შ.მ. პირთა საკეთილდღეოდ მომუშავე ორგანიზაციებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობა. მოხდა პოლონელი და ქართველი სპეციალისტების გამოცდილების გაზიარება. პროექტის ფარგლებში შშმ.პირთა მშობლები, ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ პოლონეთში ტრენინგ-სემინარებზე.