პროექტები

პროექტის ფარგლებში მოცეკვავეებმა შ.შ.მ. პირებთან ერთად დადგეს ცეკვა. მომზადდა საკონცერტო ნომერი და გაეცნო ფართო საზოგადოებას.