პროექტები

ორგანიზაციის პროექტები
მთავარი | პროექტები


2017

ბედნიერები ერთად

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფარგლებში საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შშმ პირთა საჭიროებების საკითხებზე...

2017

ბებოს ქოხი

სოფელ შავშვებში, ომის შემდგომი ტრავმების მქონე, ლტოლვილ ბავშვთა პსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

2016

რეაბილიტაცია რეგიონებში

ახალციხეში სარეაბილიტაცი ოთახის შექმნა

2015

დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ

შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს ხელშეწყობა

2015

მათთვის დავეხმაროთ ახალ შესაძლებლობებში (გაგრძელება )

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ფიზიკური თერაპიასა და რეაბილიტაციაში ორგანიზაციაში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის

2015

შემიძლია შენი იმედი მქონდეს

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, შშმ პირთა საჭიროებების საკითხებზე

2014

ნდობის სამსახური

სოცმუშაკების დატრენინგება და სოცსამსახურის კაბინეტის ჩამოყალიბება

2014

ვხარობთ ცეკვაში

შშმ პირთა ინტერგაცია საზოგადოებაში

2014

მათთვის დავეხმაროთ ახალ შესაძლებლობებში

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ფიზიკური თერაპიასა და რეაბილიტაციაში ორგანიზაციაში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის

2013

ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის Thalita Kum

დღის ცენტრი, რომელიც მოიცავდა ართ თერაპიას, ერგოთერაპიას და მუსიკა თერაპიას 35 ბენეფიციარისთვის. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი

2013

მათთვის დავეხმაროთ ახალ შესაძლებლობებში

ტრენინგ კურსი რეაბილიტაციის სპეციალისტებისთვის მთელი საქართველოდან ართ-თერაპია, მუსიკა თერაპია და ფიზიოთერაპია

2012

გარეთ გამოსაყენებელი სარეაბილიტაციო საშუალებები

გარეთ გამოსაყენებელი სარეაბილიტაციო საშუალებების მოწყობილობა

2012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპეციალისტებისთვის ტრენინგი პროექტის ფარგლებში

ტრენინგკურსი რეაბილიტაციის სპეციალისტებისთვის საქართველოდან პოლონეთის ქალაქ ოპოლეში

2010

სარეაბილიტაციო ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სრული აღჭურვილობით მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო ცენტრი

2007-2013

სარეაბილიტაციო ცენტრი სან კამილო

მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო ცენტრის მოწყობა

Every year beginning from 2008 till 2013

მოხალისეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - გულით როგორც საჩუქარი

სარეაბლიტაციო ცენტრი დაკომპლექტებული პოლონეთიდან ჩამოსული სპეციალისტებით და მოხალისეებით

2005

შინ მოვლის სამსახური

შინ მოვლის სერვისი მარტოდ დარჩენილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ნაძალადევის რაიონში

2003

შშმ პირთა სახლი (სარეაბილიტაციო ინვენტარის სრული აღჭურვილობა)

თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, დღის ცენტრი , რომელიც მოიცავდა ართ თერაპიას, ერგოთერაპიას და მუსიკა თერაპიას 35 ბენეფიციარისთვის.