პროექტები

სარეაბილიტაციო ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

პროექტის ფარგლებში მოხდა ახლადაშენებული სარეაბილიტაციო ცენტრის შენობის აღჭურვა საჭირო ინვენტარით და სრული ადაპტირება შ.შ.მ. პირთათვის.