პროექტები

”რეაბილიტაცია რეგიონებში“
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ახალციხის ფილიალში შეიქმნა სარეაბილიტაცი ოთახი. აღიჭურვა საჭირო ინვენტარით, გადამზადდა საჭირო კადრები და დაიწყო ფუნქციონირება.