პროექტები

“შემიძლია შენი იმედი მქონდეს“
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

კამილიელთა ორდენმა ახალციხის მუნიციპალიტეტში განახორციელა პროექტი ‘’ შემიძლია შენი იმედი მქონდეს ‘’ რომლის მიზანი იყო შ.შ.მ. პირების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, შ.შ.მ პირების უფლებების დაცვა. სახელმწიფო და კერძო სერვისების გაძლიერება , პოლონური გამოცდილების გაზიარება და დანერგვა რეგიონში. პროქტში ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები , არასამთავრობო ორგანიზაციები, შ.შ.მ. პირების მშობლები, ოჯახის წევრები და შ.შ.მ. პირებთან მომუშავე სპეციალისტები, რომლებიც იმყოფებოდნენ პოლონეთში გამოცდილების მისაღებად. პოლონელი სპეციალისტები მუშაობდნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ყველა მიზნობრივ ჯგუფთან.