სახელმწიფო პროგრამები

ბავშვთა რეაბილიტაცია / აბილიტაცია
2017 /სახელმწიფო პროგრამები › იხილეთ ვრცლად :.
ადრეული ინტერვენცია
2016 /სახელმწიფო პროგრამები › იხილეთ ვრცლად :.
საყოველთაო ჯანდაცვა
2017 /სახელმწიფო პროგრამები › იხილეთ ვრცლად :.
მოზრდილთა და ბავშვთა დღის ცენტრი
2018 /სახელმწიფო პროგრამები › იხილეთ ვრცლად :.