ბლოგი


#blog

ბავშვის ჩაგვრა (Bullying)

“ბულინგი“ იგივე ჩაგვრა/აბუჩად აგდება არასასურველი, აგრესიული სახის ქცევაა, რომელიც უმეტესად სკოლის ასაკის ბავშვებში ვლინდება.

#blog

მეტყველების დარღვევა ბავშვებში

მეტყველების დარღვევის დროს ადამიანს სხვებთან საკომუნიკაციოდ საჭირო ბგერების შექმნის ან/და მათი სრულყოფილად ფორმირების პრობლემა აქვთ.

#blog

როგორ წავახალისოთ ბავშვის კარგი ქცევა

ბავშვები მარტივად ითვისებენ კარგად მოქცევის წესებს, როდესაც თქვენგან იღებენ სწორ, თანმიმდევრულ მითითებებს.

#blog

ძილის პრომლემები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში

განვითარების ადრეულ ეტაპზე ძილი თავის ტვინის ძირითადი და უმნიშვნელოვანესი აქტივობაა.