სახელმწიფო პროგრამები

საყოველთაო ჯანდაცვა
მთავარი | სახელმწიფო პროგრამები

კამილიელთა სამედიცინო ცენტრი არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პროვაიდერი კლინიკა. სამედიცინო ცენტრში მომსახურების მიღება შეუძლია სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ყველა მოქალაქეს. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია ყოველ სამუშაო დღეს 9:00- 16:30. კლინიკაში ვიზიტისთვის წინასწარ ჩაწერა არ არის სავალდებულო.