დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: იტალია
ვებ-გვერდი: https://fondazioneprosa.it/en/


ადამიანური განვითარებისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ფონდი - არასამთავრობო ორგანიზაცია PRO.SA 2001 წლის 15 ნოემბერს დაარსდა.

ფონდ PRO.SA-ს მიერ თითოეული განხორციელებული პროექტი მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ჩართულობის წახალისებისკენ, რათა ამან ხელი შეუწყოს დამოუკიდებლად განვითარების პროცესს განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის: ბავშვები, ქალები, მოხუცები, ავადმყოფები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

ადამიანური განვითარებისა და ჯანმრთელობის ფონდი ემყარება ღრმა რწმენას, რომ ყოველი ადამიანის განუყოფელი უფლებაა, ჰქონდეს მცირე ან დიდი შესაძლებლობები, გააუმჯობესოს თავისი საცხოვრებელი პირობები.

ფონდის ღირებულებები:

  • პატიოსნება
  • ერთგულება
  • სამართლიანობა
  • სოლიდარობა და თანამშრომლობა
  • თანასწორობა
  • გამჭვირვალობა
  • პასუხისმგებლობა
  • ნეიტრალიტეტი