დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: პოლონეთი
ვებ-გვერდი: http://prospe.org/


ფონდის მიზანია დაეხმაროს  ბავშვებს, მოზარდებსა და მარტოხელა მოხუცებს. დაამარცხონ ის, რაც ზოგჯერ დაუმარცხებლად ჩანს, კერძოდ, სიღარიბე. საქართველოში ბევრი პოლონელი ელჩი ცხოვრობს, რომლებიც ამ საქმიანობაში მოხალისეობრივად არიან ჩართულნი. 

ფონდის სახელია "PRO SPE", რაც ნიშნავს "იმედისკენ".