დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: გერმანია
ვებ-გვერდი: https://www.renovabis.de/


Renovabis არის გერმანელი კათოლიკეების სოლიდარობის ინიციატივა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. Renovabis გერმანიის ეპისკოპოსთა კონფერენციის მიერ, გერმანიის კათოლიკეთა ცენტრალური კომიტეტის (გერმანიის უდიდესი საერო ორგანიზაციის) წინადადებით 1993 წლის მარტში დაარსდა.

ამრიგად, ის ექვს კათოლიკურ მსოფლიო რელიგიურ ორგანიზაციათა შორის ყველაზე ახალგზარდაა გერმანიაში: Misereor, Adveniat, Renovabis, Missio, Caritas International, Kindermissionwerk „Die Sternsinger“.

სახელი 104-ე ფსალმუნიდან მომდინარეობს: „თქვენ (ღმერთი) განაახლებთ დედამიწის ზურგს“, ლათ. Renovabis faciem terrae. 

Renovabis მოღვაწეობს ცენტრალურ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის 29 ქვეყანაში.