დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: იაპონია
ვებ-გვერდი: https://www.ge.emb-japan.go.jp/itprtop_ka/index.html


საქართველო არის იაპონური იენის სესხის, საგრანტო დახმარების და სხვა დახმარების მიმღები ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. საქართველოს მხარდასაჭერად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პრობლემების დროული გადაჭრა, როგორებიცაა მოძველებული ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა და გარემოს დაბინძურება.

იაპონია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საგრანტო დახმარებას ადამიანთა უსაფრთხოებისა და კულტურულ პროგრამებისთვის, ახორციელებს პროექტებს, რომლის მიზანი მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაა/