- საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში -

სოციალური სამსახური

დამხმარე საშუალებების გაცემა


კამილიელთა სამედიცინო ცენტრის სოციალური სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობის ან სხვა სამედიცინო საჭიროების მქონე პირებს გადასცემს დამხმარე სამედიცინო საშუალებებს დროებით სარგებლობაში (წინასწარ განსაზღვრული ვადით).

დამხმარე საშუალების მისაღებად შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ სოციალურ სამსახურის განყოფილებას.