პროექტები

დავეხმაროთ მათ ახალ შესაძლებლობებში
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

2013 და 2014 წლებში ჩატარებული საკვალიფიკაციო კურსის გაგრძელება. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ფიზიკური თერაპიასა და რეაბილიტაციაში ორგანიზაციაში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის. უცხოელი სპეციალისტების მიერ ჩატარდა ტრენინგ სემინარები.