პროექტები

პროექტის ფარგლებში კამილიელთა სამედიცინო ცენტრის მეტყველების თერაპევტები გადამზადდნენ უცხოელი სპეციალისტების მიერ.