პროექტები

პროექტის ფარგლებში, კამილიელლთა სამედიცინო ცენტრის ორგანიზებით მოხდა ომის შემდგომი ტრავმების მქონე, იძულებით ადგილნაცვალ ბავშვთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია სოფელ შავშვებში.