პროექტები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრში შეიქმნა კერამიკის საწარმო, რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე ხელსაწყოებით. გადამზადდა პესონალი. შ.შ.მ. პირებს შესაძლებლობა მიეცათ სრულყოფილად შეესწავლათ კერამიკაზე მუშაობა, შეეიძინათ ახალი უნარ-ჩვევები.