პროექტები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპეციალისტებისთვის ტრენინგი პროექტის ფარგლებში
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრის სპეციალისტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გაემგზავრნენ პოლონეთის ქალაქ ოპოლეში, სადაც გაიარეს სპეციალური ტრეინინგ-კურსი.