პროექტები

კამილიელთა სამედიცინო ცენტრში შეიქმნა სოციალური სამსახურის კაბინეტი. გადამზადდა საჭირო კადრები, რომლებიც ახორციელებდნენ ორგანიზაციის სოციალურ პროექტებს და შესაბამის დახმარებას უწევდნენ ცენტრის ბენეფიციარებს.